10-11 września 2021, ., Katowice

Infekcje w Okulistyce - IWO


 

 

KURSY


dostępne w formie VOD na stronie http://transmisja1.inspirecongress.pl/

w dniach od 10.09.2021 r. piątek do 19.09.2021 r. niedziela; udział w kursie bezpłatny
 

Zapalenia i degeneracje rogówki – czy coś je łączy?
prowadzący: dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski­­1,2,3

1Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2
Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice

3Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, S
osnowiec

 

Postępowanie zabiegowe w chorobach infekcyjnych rogówki
prowadząca: dr n. med. Ewa Wróblewska-Czajka

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

 

 Infekcyjne zapalenia rogówki szybki  kurs do EBO 
Infectious Keratitis rapid EBO review
prowadzący: dr hab. n. med. Adam Wylęgała1,2
1Zakład promocji zdrowia i leczenia otyłości, Katedra Patofizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2Bascom Palmer Eye Institute, Miller School of Medicine, University of Miami

 

Zgłaszając pracę za Konferencję, Wykładowca oświadcza, że: W związku z udziałem  w Konferencji IWO - Infekcje w Okulistyce organizowanej przez IC w trybie on-line w terminie 10-11 września 2021 r.  (dalej: „Konferencja”), a także wygłoszeniem przez Wykładowcę w trakcie Konferencji wykładu wraz z przedstawieniem prezentacji multimedialnej dotyczącej omawianego zagadnienia (dalej łącznie jako: „Wykład”), do którego to Wykładu Wykładowcy przysługuje pełnia praw autorskich, umożliwiająca wygłoszenie Wykładu, Wykładowca wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez IC do celów organizacji Konferencji, przeprowadzenia przez Wykładowcę Wykładu oraz umożliwienia obejrzenia i odsłuchania Wykładu przez uczestników Konferencji.

Katowice
. .
. .

10-11 września 2021

ORGANIZATOR

InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 95
53-332 Wrocław

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach